Informujemy, iż od dnia 11 maja 2015 roku kopalnie KWK „Piekary” oraz KWK „ Bobrek-Centrum” weszły w skład Węglokoksu Kraj.

Kopalnie te nie należą już do grupy Kompanii Węglowej.