Spiekalność węgla – „zdolność węgla kamiennego do przechodzenia w czasie ogrzewania (w temp. 350–500°C) w stan plastyczny i tworzenia (w wyniku zlepiania się ziarn węglowych) twardego i dobrze spieczonego koksu” – definicja PWN
Spiekalność węgla w Polsce określa się metodą Rogi na podstawie otrzymanego wyniku określa się liczbę Rogi (RI).
Dzięki niej wiemy z jakim typem węgla mamy do czynienia oraz czy nadaje się na np. ekogroszek.
Dla węgla przeznaczonego na ekogroszek liczba Rogi powinna być jak najmniejsza co najwyżej 20. Węgle o najniższej spiekalności i wysokiej wartości opałowej są najdroższymi na rynku.