Akcyza na wyroby węglowe.

To co najbardziej interesuje naszych klientów, a dotyczy akcyzy na wyroby węglowe to odpowiedzi na pytania – „kto płaci podatek akcyzowy?”, „ kto jest z niego zwolniony?” i „jaka jest jego wysokość?”.

Wyroby węglowe podzielone są na 3 grupy objęte tą samą stawką akcyzy 1,28 zł/GJ (giga dżul). Za podstawę opodatkowania przyjęto, że :

 1. Węgiel, brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla – kod CN 2701 – mają średnią wartość energetyczną 23,8 GJ/tona i podatek akcyzowy wynosi 30,46 zł netto
 2. Węgiel brunatny (lignit) nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu – kod CN2702 – 8,6 GJ/tona – podatek akcyzowy – 11,01 zł netto
 3. Koks i półkoks z węgla, węgla brunatnego, torfu, węgiel retortowy – kod CN 2704 – 27,5 GJ/tona – podatek akcyzowy 35,20 zł netto

Akcyzy nie płaci pośredniczący podmiot węglowy (PPW) czyli przedsiębiorca, który zajmuje się dalszą odsprzedażą węgla do finalnych odbiorców i poinformował pisemnie o tej działalności właściwego naczelnika Urzędu Celnego. Ustawodawca przewidział także zwolnienie od płacenia akcyzy na wyroby węglowe dla poniższych odbiorców:

 • gospodarstwa domowe,
 • organy administracji publicznej,
 • jednostki sił zbrojnych RP,
 • szkoły,
 • przedszkola i inne podmioty systemu oświaty,
 • żłobki i kluby dziecięce,
 • szpitale, przychodnie i inne podmioty lecznicze,
 • organizacje pożytku publicznego

oraz ze względu na kierunek zagospodarowania;

 • produkcji energii elektrycznej,
 • produkcji wyrobów energetycznych,
 • do przewozu towarów i pasażerów koleją,
 • do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 • w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb,
 • w leśnictwie
 • w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej,
 • przez zakłady energochłonne do ogrzewania,
 • zużycie przez podmioty wprowadzające systemy ekologiczne lub większej wydajności energetycznej.

   Podsumowując, jeśli nie ma cię na powyższej liście zwolnień i nie prowadzisz działalności jako pośredniczący podmiot węglowy to kupując tonę węgla lub miału węglowego musisz zapłacić podatek akcyzowy wysokości 30,46 zł netto/tonę.